Miljöbarometern

Startsida /

LANDSKRONAS MILJÖBAROMETER

Välkommen till Landskronas Miljöbarometer. Här kan du med hjälp av ett antal utvalda indikatorer följa miljötillståndet, miljöutvecklingen och miljöarbetet i Landskrona.

Huvudområden

KLIMAT OCH ENERGI

HuvudområdeSE.1 Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen även om det inte skett i ett samlat grepp. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har sannolikt störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del.
Trend:  0 av 5 indikatorer har en positiv trend

MILJÖÖVERVAKNING- LUFT

HuvudområdeSE.2 Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med DOAS-teknikm (OPSIS). Förutom dessa mätningar görs mätningar inom Urban-nätverket. Dessutom mäts temperatur, vindriktning och vindhastighet på taket till mottagarenheterna.
Trend:  1 av 11 indikatorer har en positiv trend

MILJÖÖVERVAKNING VATTEN

HuvudområdeSE.3 Miljöövervakning i vatten genomförs på kommunens badplatser, i kommunens vattendrag samt inom kommunens havsområde.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

NATUR

HuvudområdeSE.4
Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend

MILJÖ OCH HÄLSA

HuvudområdeSE.5

Skydd av människors hälsa:

Människor ska må bra i Landskrona - om något i omgivningen gör att hälsan på något sätt riskeras kan staden agera genom miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, och de hälsorisker vi kan agera gentemot är de som omfattas av reglerna i balken.

MILJÖGIFTER

HuvudområdeSE.6
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

TRANSPORTER

HuvudområdeSE.7 Transportarbetet inom kommunala verksamheter står för en betydande andel av Landskrona stads koldioxidutsläpp. Medan kommunen kan påverka det interna transportarbetet, utgör den närbelägna E6 en ökande källa till koldioxidutsläpp. Övriga transporter av stadens invånare kan i begränsad omfattning påverkas genom olika trafikåtgärder.
Trend:  0 av 7 indikatorer har en positiv trend

KONSUMTION OCH AVFALL

HuvudområdeSE.8 Kommunens målsättning är att minska mängden restavfall och öka andelen sorterat avfall för återvinning. Medan storkök inom kommunala verksamheter sedan några år tillbaka samlar in matavfall för kompostering, förekommer det brister i hanteringen av organiskt avfall hos många förvaltningar.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Projekt SE
Uppdaterad: 2019-04-04