Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet
Ledningscentralen Energiknuten
Foto: Rainer Weich

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

Indikatorer

CO2 utsläpp/capita

IndikatorSE.1.3.1
Senaste värdet: 4,6 CO2 utsläpp, ton2015

CO2 utsläpp, totalt

IndikatorSE.1.3.2
Senaste värdet: 203000 CO2 utsläpp, ton2015
Delmål SE.1.3
Uppdaterad: 2018-04-25