Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet / Koldioxidutsläpp per invånare och år (ton CO2 per capita och
Ledningscentralen Energiknuten
Foto: Rainer Weich

Koldioxidutsläpp per invånare och år (ton CO2 per capita och

Koldioxidutsläpp per invånare och år (ton CO2 per capita och
Indikator SE.1.3.1
Uppdaterad: 2018-09-26