Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Energiproduktion

Energiproduktion

Landskrona stad upphandlar endast vindkraftel. För den interna el- och varmvattenproduktionen står Landskrona energi. El och varmvatten produceras till största del i kraftvärmeverket Energiknuten. Bränslet i produktionen består till 85 % av PTP, det vill säga plast, trä och papper och till 15 % av skogsflis.
Energiknuten är ihopkopplad i ett större fjärrvärmenät. Det sträcker sig cirka 30 mil från Helsingborg via Landskrona till Eslöv och Lund. I nätet finns, förutom de större kraftvärmeverken, närmare 50 andra anläggningar som bidrar med värme på olika sätt, till exempel företag som levererar överskottsvärme. Biogasen som används i produktionen kommer från Landskronas deponiområde.

Delmål

Fjärrvärme

DelmålSE.1.1.1 Andeln fastigheter som anslutas till fjärrvärmenätet ska öka
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Installerad effekt från solcellsanläggningar

DelmålSE.1.1.2 Flera skånska kommuner har idag en högre installerad effekt än Landskrona. I Landskrona finns det dock en stor utvecklingspotential för produktion av solenergi. Det gäller speciellt i samband med nyproduktioner eller på större industrifastigheter. Eftersom elpriserna har varit låga under längre tid, har avskrivningstiden för solenergianläggningar blivit längre.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delområde SE.1.1
Uppdaterad: 2019-04-04