Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Energiproduktion / Fjärrvärme

Fjärrvärme

Andeln fastigheter som anslutas till fjärrvärmenätet ska öka
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet som startade i Landskrona 1981, kan ses som en av de största miljösatsningar som gjorts i Landskrona. Fjärrvärmen motsvarar att vi slipper 400 oljetankbilar från att köra in i staden varje år.

Sedan uppbyggnaden av fjärrvärmenätet har varmvattnet producerats med huvudsakligen olja som bränsle. Efterhand minskade andelen olja till förmån av spillvärme och naturgas. Idag räknas den största andelen av bränslet som förnybart. Endast en mindre andel olja används fortfarande. Biogasen har legat relativt konstant under hela perioden och utvinns från deponiområdet.

Indikatorer

Anslutna fastigheter

IndikatorSE.1.1.1.2
Senaste värdet: 76 Antalet anslutna fastigheter2017

Bränslen till fjärrvärmeproduktionen

IndikatorSE.1.1.1.1 Energiknuten är Landskronas kraftvärmeverk. Här producerar fjärrvärme och el. Bränslet i Energiknuten består av en pappers/trä/plast-mix som vid behov blandas upp med biobränslet flis. Dessutom tar fjärrvärmen i Landskrona emot spillvärme från lokala industrier.
Delmål SE.1.1.1
Uppdaterad: 2019-04-04