Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Energiproduktion / Installerad effekt från solcellsanläggningar

Installerad effekt från solcellsanläggningar

Flera skånska kommuner har idag en högre installerad effekt än Landskrona. I Landskrona finns det dock en stor utvecklingspotential för produktion av solenergi. Det gäller speciellt i samband med nyproduktioner eller på större industrifastigheter. Eftersom elpriserna har varit låga under längre tid, har avskrivningstiden för solenergianläggningar blivit längre.

På Landskrona Energis hemsida finns en solkarta där solinstrålningen på respektive takyta kan avläsas samt en uppskattning av effekten el/år som skulle kunna produceras på platsen.

I Landskrona fanns under 2018 28 solcellsanläggningar installerade med en sammanlagd effekt på ca 500 kW. Den installerade effekten har ökat med ca 28 % jämfört med året innan. Solcellerna kan årligen producera ca 270 000 kWh el.

Indikatorer

Solcellsanläggningar, kW

IndikatorSE.1.1.2.1
Senaste värdet: 518 Effekt, kW2018
Delmål SE.1.1.2
Uppdaterad: 2019-04-04