Miljöbarometern

Startsida / MILJÖ OCH HÄLSA

MILJÖ OCH HÄLSA

Skydd av människors hälsa: Människor ska må bra i Landskrona - om något i omgivningen gör att hälsan på något sätt riskeras kan staden agera genom miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, och de hälsorisker vi kan agera gentemot är de som omfattas av reglerna i balken.

Olägenheter för människors hälsa kan innebära många olika saker, till exempel:

 • Bullerstörningar (trafikbuller, höga ljudnivåer m.m.)
 • Olämplig inomhusmiljö (fukt, mögel, temperatur, otillräcklig ventilation m.m.)
 • Otillräcklig hygien och rengöring i miljöer där många människor rör sig
 • Matförgiftningar i samband med livsmedelshantering
 • Allergirisker
 • Störande rök (tobaksrök, rök från vedeldning m.m.)
 • Skadedjur
 • Olämplig avfallshantering
 • Olämplig avloppshantering
 • Strålningsrisker (radon m.m.)
 • Smittskyddsfrågor
 • Farliga kemiska ämnen

Verksamheter där risk för olägenhet mot människors hälsa kan uppstå

Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn på en lång rad verksamheter där människors hälsa kan påverkas på ett negativt sätt om verksamheten inte bedrivs på ett korrekt sätt.

 • Bostäder (som tillhandahålls till någon annan, t.ex. hyresrätter och bostadsrätter)
 • Undervisningslokaler (skolor, förskolor m.m.)
 • Bassängbad
 • Idrottsanläggningar och gym
 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Skönhetsvård och hudvård
 • Frisörer
 • Solarium
 • Tatuering och piercing
 • Tillfälliga boenden (hotell, camping, B&B m.m.)

Vår tillsyn på de här verksamheterna omfattar bara vissa delar. Medicinska aspekter ligger till exempel inte under miljöbalken, och kan därför heller inte tillsynas av oss på miljöförvaltningen. På våra sidor som riktar sig till de verksamheter som omfattas av hälsoskyddstillsyn finns information om vad vi tillsynar och vad som normalt sett ska uppfyllas för att människors hälsa inte ska riskeras.

Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2018-06-11