Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING- LUFT / Nedfall av metaller

Nedfall av metaller

Delmål

Bly i sallat och grönkål

DelmålSE.2.4.1 Sedan 2009 har blyhalter i sallat och grönkål minskat generellt. Lokala undantag kan förekomma.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Metaller i gräs

DelmålSE.2.4.2 Utsläpp av metaller från industrier i Landskrona domineras av bly och zink.
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Metaller i fallande stoft

DelmålSE.2.4.3
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Delmål SE.2.4
Uppdaterad: 2019-04-03