Miljöbarometern

Startsida / MILJÖÖVERVAKNING- LUFT / OPSIS - SO2, NO2, ozon

OPSIS - SO2, NO2, ozon

Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med DOAS-teknik. DOAS-utrustningen (OPSIS) är placerad ovan tak i de centrala delarna av Landskrona. Mätningen görs med 2 mätsträckor.

Indikatorer

Kvävedioxid, NO2

IndikatorSE.2.1.1 Miljökvalitetsnorm: Årsmedel 40 µg/m3
Senaste värdet: 11 µg/m3 (medelvärden av mätsträckorna 1+2)2017

Svaveldioxid, SO2

IndikatorSE.2.1.2 Miljökvalitetsnorm: Årsmedel 20 µg/m3
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1,7 µg/m3 (medelvärden av mätsträckorna 1+2)2017

Ozon

IndikatorSE.2.1.3 Årsmedel (medelvärden av mätsträckorna 1+2)
Senaste värdet: 54 µg/m32017

Artiklar

Bild, mätsträckor 1 och 2

Delmål SE.2.1
Uppdaterad: 2018-06-11