Miljöbarometern

Startsida / NATUR

Foto: Olle Nordell

NATUR

Delmål

Råkinventering

DelmålSE.4.1 Sedan 2001 har råkbeståndet i Landskrona inventerats. Råkor föredra att häcka i höga träd,gärna i stora kolonier.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Skarvinventering på Gråen

DelmålSE.4.2 I Landskrona finns en stor skarvkoloni på Gråen utanför Landskrona hamn. En inventering av häckande fåglar påbörjades 1991, det året där de första fåglarna började etablera sig på ön.
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Vinterfågelräkning

DelmålSE.4.3 Vinterfågelräkningen har pågått oavbrutet i Svensk Fågeltaxerings regi sedan vintern 1975/76. Målet är att följa de svenska vinterfågelpopulationernas storlek. Har antalet stannfåglar och övervintrande flyttfåglar förändrats, kanske till följd av ett förändrat klimat?
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2019-01-15