Miljöbarometern

Startsida / NATUR / Råkinventering

Råkinventering

Sedan 2001 har råkbeståndet i Landskrona inventerats. Råkor föredra att häcka i höga träd,gärna i stora kolonier.
Huvuddelen av det Svenska råkbeståndet finns i Skåne. Utanför Skåne finns arten regelbundet i Halland, Västergötland, Östergötland och Uppland. När råkan kom till Skåne är lite osäkert, det kan ha varit redan under atlantiska ek - almskog tiden för 6000-3000 år. Troligare är dock att råkan bosatte sig i Skåne under den subboreala värmetiden ca 3000-500 år sedan. Det första säkra beviset utgörs av skelettdelar från Lund 1020-1050 efter Kristus. I Linnés Skånska resa skriver han att ”Rockorne ropa i alla träd, som äro planterade kring byarna på slätten”. Det Skånska råkbeståndet vid 1700-talets slut var gissningsvis 50 000 – 100 000 par. Råkan inventerades för första gången 1955-57 och då uppskattades det Skånska beståndet till ca 11 000 par. Vid nästa inventering 1964-67 hade råkan minskat till 5000 par som en följd av betning med metylkvicksilver. Efter att användningen av metylkvicksilver förbjöds återhämtade sig råkan och vid en inventering 1988-89 bedömdes ca 22 500 par häcka i Skåne. Råkan har sedan dess fortsatt öka och 1997 bedömdes ca 32 500 par häcka i Skåne.

Indikatorer

Antalet råkor i Landskrona stad (fastlandet)

IndikatorSE.4.1.1 Mellan 2001 och 2013 har råkbeståndet i Landskrona varierat något. Efter 2014 finns en antydan till en kontinuerling minskning. Orsaken till detta är oklart.
Senaste värdet: 915 Antal individer2018
Delmål SE.4.1
Uppdaterad: 2018-05-15