Miljöbarometern

Startsida / NATUR / Skarvinventering på Gråen

Skarvinventering på Gråen

I Landskrona finns en stor skarvkoloni på Gråen utanför Landskrona hamn. En inventering av häckande fåglar påbörjades 1991, det året där de första fåglarna började etablera sig på ön.
Storskarven lever både vid salt-, bräckt- och sötvatten. Den lever till största delen av fisk men tar även kräftdjur, groddjur, blötdjur och även fågelungar. Skarven födosöker främst utmed botten, oftast i grundare vatten.

Storskarven häckar oftast i kolonier, inte sällan tillsammans med andra fågelarter. Boet byggs av tång och pinnar och placeras på branta klippavsatser eller i träd. Honorna lägger i genomsnitt 4-5 ägg per år och ruvning och uppfödning sköts gemensamt av föräldrarna.

Skarvarnas spillning består huvudsakligen av frätande ammoniak, vilket på sikt dödar växtligheten i närheten av häckningsplatserna. Skarvkolonier tar ofta över små öar där döda träd och avsaknaden av annan växtlighet är typisk för en koloni som har funnits på plats under längre tid. När de döda träden bryts ned, flyttar fåglarna till nya träd. Spillningen är en utmärkt gödsel och ön återfår snabbt en frodande växtlighet när fåglarna lämnar området.

Indikatorer

Antalet par

IndikatorSE.4.2.1 Kolonin på Gråen har stabiliserad sig och omfattar idag ca 500 häckande par. För 2015 och 2018 kan man se en minskning av antalet häckande par. Kommande inventering kan visa om trenden fortsätter.
Senaste värdet: 517 Antalet häckande par2018
Delmål SE.4.2
Uppdaterad: 2018-08-14