Miljöbarometern

Startsida / NATUR / Vinterfågelräkning

Vinterfågelräkning

Vinterfågelräkningen har pågått oavbrutet i Svensk Fågeltaxerings regi sedan vintern 1975/76. Målet är att följa de svenska vinterfågelpopulationernas storlek. Har antalet stannfåglar och övervintrande flyttfåglar förändrats, kanske till följd av ett förändrat klimat?
Vinterpunktrutterna ("Vinterfågelräkningen") är uppdelad på en huvudräkningsperiod kring jul/nyår samt fyra andra räkningsperioder, vardera omfattande 21 dagar med tre veckoslut. Den första infaller i oktober, den andra i november och de båda övriga i februari och mars. Genom räkning vid alla fem tillfällena kan man följa förloppet av invasioner och andra flyttningsrörelser. Förhoppningsvis kan man också få ett mått på vinterdödligheten. Här redovisas period 3, den 19 december – 8 januari. Att man räknar fåglar på vintern beror till en del på att fåglarna är lättare att upptäcka under vinterhavåret.

Vinterfågelräkningen bygger på att man under några timmar en vinterdag går, cyklar, skidar eller kör bil en runda i sina hemmatrakter, eller på en plats man av andra anledningar besöker regelbundet denna tid. Inventeraren väljer själv ut 20 punkter i terrängen, med minst 300 m mellan punkterna i sluten skog och minst 500 m i öppen mark. På varje punkt räknas alla fåglar som hörs och ses under exakt fem minuter per punkt.

Indikatorer

Antalet individer

IndikatorSE.4.3.1 Vinterrutt Landskrona Syd
Senaste värdet: 3421 Antalet individer2018

Antalet arter

IndikatorSE.4.3.2 Vinterrutt Landskrona Syd
Senaste värdet: 34 Antalet arter2018
Delmål SE.4.3
Uppdaterad: 2019-01-15