Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Olika aktörer bygger upp en publik laddinfrastruktur i Landskrona. Bidrag genom Klimaklivet utnyttjas i varierande utsträckning. Kommunala fordon får en egen laddinfrastruktur som inte är publik.

Indikatorer

Laddstolpar

IndikatorSE.7.5.1 Antalet laddstolpar i kommunen.
Delmål SE.7.5
Uppdaterad: 2018-04-26