Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Resor med stadsbussar

Resor med stadsbussar

Andelen invånare som åker kollektivt ska öka.
Kollektivtrafiken inom tätorten består av Sveriges enda trådbusslinje med 4 trådbussar och en slide-in buss (kombinerad tråd/batteribuss) som utgör stationspendellinjen. Resternde bussar drivs med biogas. Under 2019 ska gasbussarna ersättas med batteribussar som ska laddas med grön el.

Indikatorer

Antalet resor med stadsbussarna

IndikatorSE.7.3.1 Antalt resor med stadsbussarna.
Senaste värdet: 2704210 Antalet resor, stadsbussar2018
Delmål SE.7.3
Uppdaterad: 2019-02-01