Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid

Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid

Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete ska minska. Kommunla fordon ska drivas med el alternativt biogas.
Kommunens transportarbete inkluderar resor med tåg, flyg, kommunala bilar och tjänsteresor med egen bil. 2016 är referensår för en tidsserie.

Indikatorer

CO2 utsläpp, kommunala transporter

IndikatorSE.7.1.1 Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete
Senaste värdet: 480 koldioxid, ton2016

Delmål

Körsträckor

DelmålSE.7.1.1 Mycket har hänt under de senaste åren. En stor del av kommunens personbilar drivs idag med grön gas. Eftersom det tidigare har varit svårt att få uppgifter om fordonsparkens körsträckor och respektive drivmedel, måste årets siffror ses som ett initialår.

Årlig körsträcka/kommuninvånare

DelmålSE.7.1.2
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmål SE.7.1
Uppdaterad: 2018-09-26