Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid / Årlig körsträcka/kommuninvånare

Årlig körsträcka/kommuninvånare

Indikatorer

Körsträckor/kommuninvånare

IndikatorSE.7.1.2.1
Senaste värdet: 5660 km2017
Delmål SE.7.1.2
Uppdaterad: 2018-09-26