Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid / CO2 utsläpp, kommunala transporter

CO2 utsläpp, kommunala transporter

Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete
Indikator SE.7.1.1
Uppdaterad: 2018-06-01