Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Utsläpp från kommunens vägtransporter per år, ton koldioxid / Körsträckor

Körsträckor

Mycket har hänt under de senaste åren. En stor del av kommunens personbilar drivs idag med grön gas. Eftersom det tidigare har varit svårt att få uppgifter om fordonsparkens körsträckor och respektive drivmedel, måste årets siffror ses som ett initialår.
Diesel- och bensinbilar står för en stor del av koldioxidutsläppen, men de flesta km körs idag med gasbilar.

Kommunens satsning på elbilar kommer under kommande år förbättra kommunens miljöprestanda ytterligare.

Ett "Wild Card" utgör däremot körningar med privatbilar i tjänsten. Det ställs inga krav på fordonens drivmedel eller säkerhetsklassning.

Artiklar

Körsträckor, olika drivmedel

Körsträckor för kommunens samtliga personbilar och deras respektive drivmedel. Som jämförelse visas även körsträckan för körningar med egen bil i tjänsten. Stadshusets bilpoolsbilar utgör endast en mindre del av det totala transportarbetet (ca. 120 000 km/år).
Delmål SE.7.1.1
Uppdaterad: 2018-06-01