Miljöbarometern

Startsida /

LANDSKRONAS MILJÖBAROMETER

Välkommen till Landskronas Miljöbarometer. Här kan du med hjälp av ett antal utvalda indikatorer följa miljötillståndet, miljöutvecklingen och miljöarbetet i Landskrona.

Huvudområden

LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE

HuvudområdeSE.1

Landskrona stad reviderar strukturen och innehållet av sitt miljöarbete som ska gälla 2021-2026. Strukturen består av 3 delar:

  1. Miljöpolicy
  2. Miljöprogram
  3. Åtgärdsprogram

KLIMAT OCH ENERGI

HuvudområdeSE.2 Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del. För närvarande genomförs projektet "Klimatsmart stad" som ska reducera koldioxidutsläppen från kommunens förvaltningar och -bolag.

TRANSPORTER

HuvudområdeSE.3 Transportarbetet inom kommunala verksamheter står för en betydande andel av Landskrona stads koldioxidutsläpp. Medan kommunen kan påverka det interna transportarbetet, utgör den närbelägna E6 en ökande källa till koldioxidutsläpp. Övriga transporter av stadens invånare kan i begränsad omfattning påverkas genom olika trafikåtgärder.

NATUR

HuvudområdeSE.4

MILJÖ OCH HÄLSA

HuvudområdeSE.5

Skydd av människors hälsa:

Människor ska må bra i Landskrona - om något i omgivningen gör att hälsan på något sätt riskeras kan staden agera genom miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, och de hälsorisker vi kan agera gentemot är de som omfattas av reglerna i balken.

ÖVERVAKNING AV MILJÖ

HuvudområdeSE.6 Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön. Miljöövervakningen är långsiktig. Ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation.

KONSUMTION OCH AVFALL

HuvudområdeSE.7 I Landkrona stads reviderade miljöarbete prioriteras miljöaspekter vid upphandling av varor och tjänster. Eftersom det pågår ett stort antal upphandlingar, är upphandlingsenhetens personalresurser med rätt miljökompetens otillräckliga.
Projekt SE
Uppdaterad: 2022-06-14