Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

Energiknuten

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

Indikatorer

Koldioxidutsläpp per invånare och år

IndikatorSE.1.2.1
Senaste värdet: 4,4 CO2 utsläpp, ton/capita år2018

Koldioxidemissioner Landskrona

IndikatorSE.1.2.2
Senaste värdet: 202667 Koldioxidemissioner, ton2018
Delområde SE.1.2
Uppdaterad: 2020-08-05