Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

Energiknuten

CO2 utsläpp, kommunen som geografisk enhet

Den nationella emissionsdatabasen samlar Sveriges nationella utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar fördelade till läns- och kommunnivå.
Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik. Naturvårdsverket, som ansvarar för både den nationella utsläppen och den geografiska fördelningen, rapporterar utsläpp till EU, klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utöver internationell rapportering behövs uppgifter på läns- och kommunnivå bland annat för arbetet med åtgärder och uppföljning av klimat- och miljömål.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp per invånare och år

IndikatorSE.2.2.1
Senaste värdet: 4,6 CO2 utsläpp, ton/capita år2019

Koldioxidemissioner Landskrona

IndikatorSE.2.2.2
Senaste värdet: 210016 Koldioxidemissioner, ton2019
Delområde SE.2.2
Uppdaterad: 2022-02-10