Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Energi

Energi

Landskrona stad upphandlar endast vindkraftel. För den interna el- och varmvattenproduktionen står Landskrona energi. El och varmvatten produceras till största del i kraftvärmeverket Energiknuten. Bränslet i produktionen består till 85 % av PTP, det vill säga plast, trä och papper och till 15 % av skogsflis.
Energiknuten är ihopkopplad i ett större fjärrvärmenät. Det sträcker sig cirka 30 mil från Helsingborg via Landskrona till Eslöv och Lund. I nätet finns, förutom de större kraftvärmeverken, närmare 50 andra anläggningar som bidrar med värme på olika sätt, till exempel företag som levererar överskottsvärme. Biogasen som används i produktionen kommer från Landskronas deponiområde.

Delområden

Fjärrvärme

DelområdeSE.2.1.2 Andeln fastigheter som anslutas till fjärrvärmenätet ska öka

Installerad effekt från solcellsanläggningar

DelområdeSE.2.1.3 Flera skånska kommuner har idag en högre installerad effekt än Landskrona. I Landskrona finns det dock en stor utvecklingspotential för produktion av solenergi. Det gäller speciellt i samband med nyproduktioner eller på större industrifastigheter. Eftersom elpriserna har varit låga under längre tid, har avskrivningstiden för solenergianläggningar blivit längre.

Indikatorer

Nätanslutna solcellsanläggningar, effekt i kW

IndikatorSE.2.1.3
Senaste värdet: 3920 Effekt, kW2020

Delmål

Global utsläpp av växthusgaser

DelmålSE.2.1.1 Ökade koldioxidutsläpp återspeglas i ökade halter i atmosfären. Utöver koldioxid släpper vi ut flera andra växthusgaser. Hit hör främst metan och lustgas, men också ett antal fluorhaltiga gaser, däribland klorfluorkarboner (även kallade CFC eller freoner)
Delområde SE.2.1
Uppdaterad: 2022-08-29