Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Klimatanalys

Exempel på översvämningar vid olika havsnivåhöjningar i tätorten.

Klimatanalys

DHI har tagit fram en översiktlig klimatanalys för Landskrona kommun. Rapporten avser stigande hav, höga flöden, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden.
LÄGESBESKRIVNING

Utifrån Nya nationella höjdmodellen (NNH), med 2x2 meters upplösning, för Landskrona kommun, har kustnära områden karterats med en halvmeters intervall. Vid framtagning av kartorna har ingen hänsyn tagits till om vattnet i verkligheten kan ta sig till det specifika området, dvs. endast områden under fasta höjdnivåer har markerats. Det är framförallt de södra delarna av kommunen som ligger lågt inklusive stora delar av Landskrona tätort. Norr om Landskrona är topografin betydligt brantare varför relativt begränsade områden ligger under 3,5 m.
Delmål SE.2.4
Uppdaterad: 2022-01-24