Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Klimatsmart stad

Klimatsmart stad

Staden hade behov av att arbeta med fler åtgärder än de som täcks in under de lokala miljömålen. För att skapa ett samlat grepp om klimatarbetet beslutades därför 2018 en handlingsplan för ”Klimatsmart stad”. Handlingsplanen blev en integrerad del i det kommunala miljömålsarbetet som ska uppdateras under 2022.
Åtgärder inom handlingsplanen valdes ut med hänsyn till väsentlighet och kommunens möjlighet att påverka. Ansvar för genomförandet av åtgärderna fördelades ut till respektive förvaltning och/eller bolag.

Indikatorer

Status

IndikatorSE.2.3.1
Delmål SE.2.3
Uppdaterad: 2022-08-16