Miljöbarometern

Startsida / KLIMAT OCH ENERGI / Klimatsmart stad

Klimatsmart stad

I april 2010 biföll Kommunfullmäktige en motion med rubriken "Sveriges mest klimatsmarta stad". Sedan dess har en hel del arbete skett och olika förslag på åtgärder har tagits fram. Miljöförvaltningen fick i uppdrag att driva projektet "Klimatsmart stad" under 2017. Målet med projektet är att involvera samtliga förvaltningar och bolag för att tillsammans ta fram en handlingsplan med förslag på åtgärder som sträcker sig från 2019-2022 samt att fördela ansvaret för genomförandet.
Staden har behov av att arbeta med fler åtgärder än de som täcks in under de lokala miljömålen. För att skapa ett samlat grepp om klimatarbetet beslutades därför 2018 en handlingsplan för ”Klimatsmart stad”. Handlingsplanen kommer i sin tur att bli en integrerad del i det kommunala miljömålsarbetet som uppdateras under 2021.

Åtgärder inom handlingsplanen valdes ut med hänsyn till väsentlighet och kommunens möjlighet att påverka. Ansvar för genomförandet av åtgärderna fördelades ut till respektive förvaltning och/eller bolag. Handlingsplanen sträcker sig mellan 2019–2022 och inkluderar totalt 31 åtgärder inom sex områden. De olika områdena är; transporter, policy & övergripande arbete, upphandling, energi-användning, avfall och Sveriges klimatsmartaste räddningstjänst.
Delmål SE.1.3
Uppdaterad: 2021-03-12