Miljöbarometern

Startsida / KONSUMTION OCH AVFALL / Ekologiska livsmedel och rättvisemärkta produkter

Ekologiska livsmedel och rättvisemärkta produkter

Ett av kommunens miljömål har varit att att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala upphandlingen. Även andelen Fairtrade-märkta produkter ska öka, eftersom Landskrona är en Fairtrade-city. På senare år har arbetet med att minska matsvinnet intensifierats.

Även om ekologisk odling inte ger upphov till minskade koldioxidutsläpp, finns det miljömässiga fördelar, eftersom konstgödsel och bekämpningsmedel inte får användas.
Att minska matsvinnet i kommunens verksamheter har varit en prioriterad målsättning hos kostverksamheten eftersom matsvinnet medför onödiga kostnader och betydande utsläpp av koldioxid.

Sedan 2009 är Landskrona stad en diplomerad Fair Trade City.
För att en stad/tätort ska kunna titulera sig Fairtrade City och få diplomeringen måste en del kriterier uppfyllas.
Förutom att se över den egna konsumtionen inom Landskrona stad som arbetsplats/organisation, ska man få andra arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger att erbjuda Fairtrade-märkta produkter. Arbetet med att utöka detta sortiment pågår fortlöpande och krävs för att staden ska få behålla sin diplomering. Idag finns det ett brett utbud av dessa produkter inom dagligvaruhandeln i Landskrona samt på caféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck.

Indikatorer

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.7.3.1 Miljömålet var att ekologiska produkter skulle utgöra 50% av budgeten till år 2020. Detta mål nåddes dock inte utan den sista statistika uppgiften var 38,4% år 2021. Inga mål för andelen ekologiska livsmedel har satts efter 2020.
Senaste värdet: 38,4 % av budgeten2020

Fairtrade-märkta produkter

IndikatorSE.7.3.2 Målet är att öka andelen Faitrade-märkta produkter i upphandlingen.
Senaste värdet: 4,4 % av budgeten2018

Matsvinn

IndikatorSE.7.3.3
Delområde SE.7.3
Uppdaterad: 2022-01-24