Miljöbarometern

Startsida / KONSUMTION OCH AVFALL / Plast

Plast

Plast i olika former sprids globalt i stor utsträckning på land och i vattenmiljöer. Plaster påverkar fortplantning och överlevnad hos många organismer i alla delar av näringskedjorna. Plaster i vattenmiljöer kan släppa ut och binda stora mängder miljöfarliga ämnen som anrikas i ekosystemen. När plaster faller sönder i miljön, bildas det mikroplaster som kan anrikas i de minsta organismerna.

LANDSKRONA STADS PLASTPOLICY

Landskrona stad har tagit fram en plastpolicy där inköp och hantering av plaster regleras. Landskrona stad skall använda sig av plastprodukter där det är det bästa materialet ur ett hållbarhetsperspektiv och på de sätt som innebär minst risker för hälsa och miljö.
Återvinning av plastprodukter skall säkerställas så att påverkan på klimatet undviks och så att plastprodukter inte sprids i naturen. Policyn ska leda till att minska den negativa påverkan på människors hälsa eller miljö genom att reglera hur alla delar i Landskrona kommunkoncern förväntas förhålla sig vid val av plastprodukter, hantering samt återvinning av plastprodukter.

Centralt i sammanhanget är upphandlingsenheten, som sköter huvuddelen av kommunens upphandlingar.
För att praktiskt kunna arbeta med åtgärderna, kommer miljöförvaltningen att presentera ett åtgärdsprogram under 2022.

Indikatorer

Konstgräsplan

IndikatorSE.7.2.1
Delområde SE.7.2
Uppdaterad: 2022-01-22