Miljöbarometern

Startsida / LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE / En kommunal koldioxidbudget

En kommunal koldioxidbudget

Den globala koldioxidbudgeten är den totala mängden koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner lokalt och redovisas som årliga koldioxidbudgetar som krävs för att uppnå klimatmålet över en definierad tidsperiod.
Miljöförvaltningen försöker att ta fram en koldioxidbudget för de kommunala verksamheterna. För att kunna ta fram en kommunal koldioxidbudget, måste den kommunala koldioxidbelastningen kunna beräknas, som sedan ska ligga till grund för en tidsserie och åtgärder.

Här ligger en del av svårigheten, eftersom samtliga aktiviteter som ger upphov till koldioxidutsläpp måste kunna kvantifieras. Medan vissa emissioner lätt kan beräknas, saknas det verktyg för att dokumentera och beräkna andra. Konsekvensen blir, att en del av en koldioxidbudget i dagsläget kommer att bygga på ett ofullständigt, statistiskt underlag.
Delmål SE.7.2
Uppdaterad: 2021-03-12