Miljöbarometern

Startsida / LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE / En kommunal koldioxidbudget

Källor till CO2 emissioner från den kommunala verksamheten.

En kommunal koldioxidbudget

Den globala koldioxidbudgeten är den totala mängden koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner lokalt och redovisas som årliga koldioxidbudgetar som krävs för att uppnå klimatmålet över en definierad tidsperiod.
Miljöförvaltningen har tagit fram en koldioxidbudget för de kommunala verksamheterna. För att kunna ta fram en kommunal koldioxidbudget, måste den kommunala koldioxidbelastningen kunna beräknas, som sedan ska ligga till grund för en tidsserie och åtgärder.

Här ligger en del av svårigheten, eftersom samtliga aktiviteter som ger upphov till koldioxidutsläpp måste kunna kvantifieras. Medan vissa emissioner lätt kan beräknas, saknas det verktyg för att dokumentera och beräkna andra. Vissa av dessa utgör en stor andel av kommunens koldioxidutsläpp.

Detta gäller bl. a konsumtion och investeringar samt utsläpp av växthusgaser i andra länder som kan knytas till konsumtion och investeringar i Landskrona stad. Konsekvensen blir, att en del av en koldioxidbudget i dagsläget kommer att bygga på ett ofullständigt statistiskt underlag.

Med utgångspunkt från dessa beräkningar och för att kunna uppnå Parisavtalets och Sveriges klimatmål 2030, måste kommunorganisationen minska sina koldioxidutsläpp med åtminstone cirka 16% (motsvarande ca 2200 ton) per år eller med cirka 50% varje femte år.
Delmål SE.1.2
Uppdaterad: 2022-02-10