Miljöbarometern

Startsida / LANDSKRONA STADS MILJÖARBETE / Kopplingar till omvärlden

Miljöarbetets struktur med fokusområden och deras kopplingar till Agenda 2030.

Kopplingar till omvärlden

Kraven från omvärlden påverkar inriktningen och innehållet i Landskrona stads uppdaterade miljöprogram. Miljöarbetet ska beakta globala, regionala som lokala miljömål och strategier. Det finns också ett flertal kommunala planer och policys som fungerar som styrdokument och som ska integreras i miljöarbetet.
Flertalet av dagens miljöutmaningar är globala, varvid det är viktigt med internationella samarbeten och målsättningar. Regeringen har beslutat om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030, som innefattar tydligt fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vidare har Riksdagen fastställt Sveriges nationella miljömål. Kommunernas miljöarbete fyller en viktig roll i arbetet för att nå såväl de nationella miljömålen som de miljömässiga målen i Agenda 2030. Genom att bryta ned nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder, blir miljömålen ett viktigt redskap för den lokala miljöpolitiken.
Delmål SE.1.1
Uppdaterad: 2022-02-10