Miljöbarometern

Startsida / MILJÖ OCH HÄLSA

MILJÖ OCH HÄLSA

Skydd av människors hälsa: Människor ska må bra i Landskrona - om något i omgivningen gör att hälsan på något sätt riskeras kan staden agera genom miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, och de hälsorisker vi kan agera gentemot är de som omfattas av reglerna i balken.
Länk till Landskronas hälsoenkät 2012

https://www.landskrona.se/globalassets/kommun--politik/kommun/organistation/forvaltningar/miljoforvaltningen/rapporter/klicka-pa-respektive-sakomrade-for-att-visa-rapporterna/halsoskydd/mil-rapport-2012-16-miljorelaterad-halsoenkat-i-landskrona-2012.pdf

Delområden

Bly i blod hos barn

DelområdeSE.4.1 Mot bakgrund av en relativt stor blybelastning i Landskrona, har Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 1978 undersökt halten av bly i blod hos barn från Landskrona respektive Trelleborgs kommuner.
Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2020-01-22