Miljöbarometern

Startsida / MILJÖ OCH HÄLSA / Bly i blod hos barn

Blodprov

Bly i blod hos barn

Mot bakgrund av en relativt stor blybelastning i Landskrona, har Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 1978 undersökt halten av bly i blod hos barn från Landskrona respektive Trelleborgs kommuner.
Denna obrutna rad av undersökningar vart annat år är unik. Den visar att blyhalten i blod hos barnen sjunkit sedan 1978, både i Landskrona och Trelleborg. Under 2019 har det lägsta värdet uppmäts sedan undersökningen startade.

Orsaken till minskningen beror på flera faktorer, som t. ex en successiv minskning av bly i avgaser från bensinmotorer. Användning av blyad motorbensin upphörde helt 1994, när ett förbud infördes. Bland andra bidragande orsaker kan nämnas minskade utsläpp av bly från industrier och minskad användning av hushållskärl med blyglasyr.

Indikatorer

Blyhalter i blod

IndikatorSE.4.1.1 Blyhalter i blodet hos barn.
Senaste värdet: 7,8 Bly, µg/l blod2019
Delområde SE.4.1
Uppdaterad: 2020-11-06