Miljöbarometern

Startsida / ÖVERVAKNING AV MILJÖN

ÖVERVAKNING AV MILJÖN

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön. Miljöövervakningen är långsiktig. Ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation.

Delområden

Luft

DelområdeSE.5.1 Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med DOAS-teknikm (OPSIS). Förutom dessa mätningar görs mätningar inom Urban-nätverket. Dessutom mäts temperatur, vindriktning och vindhastighet på taket till mottagarenheterna.

Vatten

DelområdeSE.5.2 Miljöövervakning i vatten genomförs på kommunens badplatser, i kommunens vattendrag samt inom kommunens havsområde.
Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2020-01-22