Miljöbarometern

Startsida / ÖVERVAKNING AV MILJÖN

ÖVERVAKNING AV MILJÖN

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön. Miljöövervakningen är långsiktig. Ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation.

Delområden

Luft

DelområdeSE.6.1 Kontinuerliga mätningar av SO2, NO2 och ozon görs med den optiska DOAS-tekniken (OPSIS). Förutom dessa mätningar görs mätningar av bl. a partiklar inom Urban-nätverket. Dessutom registreras temperatur, vindriktning och vindhastighet.

Vatten

DelområdeSE.6.2 Miljöövervakning i vatten genomförs på kommunens badplatser, i kommunens vattendrag samt inom kommunens havsområde.

Delmål

Förorenad mark

DelmålSE.6.3 Landskrona stads långa industrihistoria har präglat stadens utveckling på många sätt. Det strategiska läget i regionen och hamnen har bidragit till att Landskrona blivit en bra plats att bedriva industriverksamhet. Den tunga industrin har tillsammans med den stora utfyllnaden i Södra industriområdet bidragit till att många områden idag är förorenade och behöver åtgärdas.
Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2022-08-25