Miljöbarometern

Startsida / ÖVERVAKNING AV MILJÖ / Förorenad mark

Markprovtagning

Förorenad mark

Landskrona stads långa industrihistoria har präglat stadens utveckling på många sätt. Det strategiska läget i regionen och hamnen har bidragit till att Landskrona blivit en bra plats att bedriva industriverksamhet. Den tunga industrin har tillsammans med den stora utfyllnaden i Södra industriområdet bidragit till att många områden idag är förorenade och behöver åtgärdas.
Landskronas miljöförvaltning har arbetat fram en handlingsplan i syfte att på ett strategiskt sätt vägleda arbetet med förorenade områden i kommunen.

Handlingsplanen innehåller information om Landskrona stads förorenade områden, i vilken ordning dessa ska prioriteras samt en strategi för hur man ska kunna nå målen. Genom att bedriva egeninitierad tillsyn i prioriterade områden uppnås hög miljönytta i förhållande till kostnaderna. Enligt miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren som orsakat förorening efter 30 juni 1969 som har ansvar att avhjälpa miljöskador. I andra hand, om ansvarig verksamhetsutövare inte finns kvar, kan det bli fastighetsägaren som bedöms ansvarig. Vi vill prioritera planerad tillsyn för de objekt som har högst risk och där det går att ställa krav på en ansvarig verksamhetsutövare.

Den egeninitierade tillsynen avses prioriteras med följande inriktning:

1. Ärenden på verksamheter inom riskklass 1 och 2 samt PCB-inventering av byggnader som redan är kända

2. Pågående verksamheter inom riskklass 1 och 2

3. Byggnader som misstänkts innehålla PCB men som inte har inventerats ännu

4. Pågående verksamheter inom branschklass 1-2

5. Nedlagda versamheter inom risk-eller branschklass 1-2 som lades ner efter 1969

Indikatorer

Karta riskklassade objekt

IndikatorSE.6.3.1
Delmål SE.6.3
Uppdaterad: 2022-01-24