Miljöbarometern

Startsida / NATUR

Foto: Olle Nordell

NATUR

Landskrona kommun utgörs till 70% av jordbruksmark, där den biologiska mångfalden är relativ låg. Desto viktigare är det att bevara och sköta kommunens relativt få naturområden så att den biologiska mångfalden kan bevaras eller utökas. Många av dessa naturområden utnyttjas i stor omfattning för rekreation vilket kan skapa konflikter med naturvårdsintressen, men även kan bidra till, att i större utsträckning kunna skydda och sköta dessa.

Delområden

Landskronas naturreservat

DelområdeSE.3.1 I kommunen finns, i slutet av 2019, 5 statliga och 2 kommunala naturreservat. Flera är under utredning. Kommunens naturvårdsarbete styrs av den kommunala naturvårdsplanen och skötselplaner för naturreservaten.

Inventeringar

DelområdeSE.3.2
Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2020-01-17