Miljöbarometern

Startsida / NATUR / Landskronas naturreservat

Excercisfältet är ett kommunalt naturreservat

Landskronas naturreservat

I kommunen finns, i slutet av 2019, 5 statliga och 3 kommunala naturreservat. Flera är under utredning. Kommunens naturvårdsarbete styrs av den kommunala naturvårdsplanen och skötselplaner för naturreservaten.

Statliga naturreservat

 1. Vens backafall
 2. Hilleshögs dalars naturreservat
 3. Glumslövs naturvårdsområde
 4. Gråens natureservat
 5. Naturreservatet Osen vid Saxån mynning

Kommunala naturreservat

 1. Exercisfältet
 2. Kvärlövs naturreservat
 3. Delar av Saxtorpsskogen

Länsstyrelsen arbetar med att avsätta en stor del av Lundåkrabukten som naturreservat inkluderande det nuvarande reservatet Saxåns mynning och planen är att det nya reservatet även skall omfatta Flygeltofta ängar söder om Saxån. Ett reservatsförslag daterat den 8.7.2009 finns framtaget av Länsstyrelsen men reservatsbildningen har ännu inte blivit klar.

Flera naturområden i kommunen föreslås omfattas av områdesbestämmelser för naturreservat.

 • Rönneberga backar
 • Sandstensformationen sydväst om Ottarp med omgivande landskap
 • Saxtorpsskogen
 • Saxåns och Braåns dalgångar
 • Höjdparti nordost om Glumslöv
 • Landskapet söder om Hildesborg
 • Djuphålorna vid Ven

Säbybäcken föreslås skyddas som parkmark.

Indikatorer

Kvärlövs naturreservat

IndikatorSE.4.1.2
Delområde SE.4.1
Uppdaterad: 2022-01-21