Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Cykelbarometer

Cykelbarometer

En cykelbarometer är en cykelräkningsstation som visar hur många cyklister som har passerat barometern, dels per dag men även under året. Syftet är att motivera trafikanter att föredra cykel som transportmedel, framförallt riktar man in sig mot trafikanter som använder bilen i tätorten.
I Landskrona finns sedan 2013 två cykelbarometrar. En cykelbarometer är placerad vid järnvägsstationen och en utanför museet i stadens centrum.

Landskrona har ett välutbyggt nät av cykelväger. Tradionellt har cykeln spelat en viktig roll i stadens transportarbete. Många kommunanställda cyklar dagligen till och från arbetet. Enligt stadens miljöpolicy ska man gå eller cykla i samband med tjänsteresor om sträckan understiger 2 km.

Många använder cykeln eftersom parkeringsmöjligheterna i centrum är begränsade och avstånden i Landskrona relativt korta.

Indikatorer

Cykelbarometer stationen

IndikatorSE.3.4.1 Det sjunkande antalet cyklister under 2017 0ch 2018 vid stationen beror till största del på en omfattande ombyggnad av området omkring stationen.
Senaste värdet: 71456 Antalet passager2021

Cykelbarometer Landskrona museum

IndikatorSE.3.4.2
Senaste värdet: 78848 Antalet passager2021
Delområde SE.3.4
Uppdaterad: 2022-02-10