Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Kollektivtrafik i tätorten

Kollektivtrafik i tätorten

Andelen invånare som åker kollektivt ska öka.
Kollektivtrafiken inom tätorten är sedan 2019 helt elektrifierad och består av Sveriges enda trådbusslinje med 4 trådbussar. Gasbussarna, som drevs med biogas, har ersatts av batteribussar som laddas med grön el.

Indikatorer

Antalet resor med stadsbussarna

IndikatorSE.2.5.1 Antalt resor med stadsbussarna.
Senaste värdet: 2336760 Antalet resor, stadsbussar2019
Delområde SE.2.5
Uppdaterad: 2020-02-17