Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Olika aktörer bygger upp en publik laddinfrastruktur i Landskrona. Under 2019 fanns ca 30 publika laddpunkter i Landskrona. Delar av laddinfrastrukturen har finansierats med bidrag från "Klimatklivet". För laddning av kommunala elfordon finns en egen laddinfrastruktur som inte är publik.

Indikatorer

Laddstolpar

IndikatorSE.3.3.1 Antalet laddstolpar i kommunen.
Delområde SE.3.3
Uppdaterad: 2021-03-11