Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Laddinfrastruktur / Laddstolpar

Publika laddstationer

Laddstolpar

I Landskrona finns det totalt ca 30 publika laddplatser år 2019. Utöver dessa finns det ett större antal laddplatser som är reserverade för kommunens tjänstebilar.
Indikator SE.2.3.1
Uppdaterad: 2019-12-18