Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Miljöbilar

Miljöbilar

Enligt kommunens miljöpolicy ska personbilar som upphandlas, drivas med el alternativt biogas. Med en förbättrad laddinfrastruktur kommer andelen elbilar att öka. Kommunen upphandlar vindkraftsel, vilket medför en minskad miljöpåverkan vid laddning av elbilar.

Indikatorer

Bränsletyper hos kommunens personbilar

IndikatorSE.3.2.1 Andelen kommunala fordon som drivs med el alternativt biogas.
Delområde SE.3.2
Uppdaterad: 2019-12-19