Miljöbarometern

Startsida / TRANSPORTER / Utsläpp från kommunens tjänsteresor

Utsläpp från kommunens tjänsteresor

Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete ska minska. Kommunla fordon ska drivas med el alternativt biogas. Mycket har hänt på transportsidan under de senaste åren. En stor del av kommunens personbilar drivs idag med grön gas och el. Eftersom det tidigare har varit svårt att få uppgifter om fordonsparkens körsträckor och respektive drivmedel, måste årets siffror ses som ett initialår.
Kommunens transportarbete inkluderar resor med tåg, flyg, kommunala bilar och tjänsteresor med egen bil. 2016 är referensår för en tidsserie.

Diesel- och bensinbilar står för en stor del av koldioxidutsläppen, men de flesta resor i tjänsten genomförs idag med kommunens gas- och elbilar. Kommunens satsning på elbilar har förbättrat kommunens miljöprestanda under de sista två åren.

Ett "Wild Card" utgör däremot körningar med privatbilar i tjänsten som utgör en stor del av tjänsteresorna med personbil. Det ställs i dagsläget inga krav på drivmedel eller säkerhetsklassning av dessa privatägda fordon.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp från kommunala transporter

IndikatorSE.2.1.1 Koldioxidutsläpp från kommunens transportarbete
Senaste värdet: 325 koldioxidemissioner, ton2018

Delområden

Körsträckor, tåg och flyg

DelområdeSE.2.1.4
Delområde SE.2.1
Uppdaterad: 2020-08-05